Výživa

Popri tréningovom balíčku majú klienti možnosť využívať poradenstvo v oblasti výživy počas tréningového procesu ako aj využívania alternatívnych energetických zdrojov pred/počas pretekov. Základom je samozrejme pochopenie stravovacích návykov klienta, ako aj jeho časových a organizačných možností  (z hľadiska intenzity tréningu, dennej doby kedy trénuje, možností tepelnej úpravy stravy a pod.).
V rámci výživového poradenstva spracúvam konkrétny návrh a rozloženie príjmov energie športovca, pred, počas aj po výkone. Súčasťou jedálnička sú doplnky výživy, pokiaľ sú vhodné v danej fáze tréningového procesu, a to v závislosti od jeho obsahu, intenzity alebo s ohľadom na konkrétne preteky.