TRÉNINGOVÝ PROGRAM

Na základe preferencií klienta ohľadom zvoleného cieľového športu a disciplíny je možné vybrať si spomedzi nasledujúcich tréningových programov:

BEH

BEH

Tréningový program zameraný na beh

BICYKEL

BICYKEL

Tréningový program zameraný na cyklistiku (cestná alebo horská)

DUATLON

DUATLON

Tréningový program zameraný na dve športové disciplíny (duatlon)

TRIATLON

TRIATLON

Tréningový program zameraný na tri športové disciplíny (triatlon alebo zimný triatlon).

Každý tréningový program obsahuje nasledovné:

1. Vstupná anamnéza

Komplexná vstupná anamnéza (základné informácie o klientovi, jeho športovej minulosti, zdravotnom stave, časových a logistických možnostiach tréningov, aktuálnom stave výkonnosti, cieľoch a očakávaniach).

2. Tréningový plán

Tvorba tréningového plánu vždy na jeden týždeň dopredu (s možnosťami jeho korekcií na dennej báze, v závislosti od časových, zdravotných a iných obmedzení).

3. Vyhodnotenie tréningov

Vyhodnotenie tréningov na dennej báze podľa tepovej frekvencie a jej zón, na základe pocitov klienta z tréningu a po ňom, ako aj výsledkov meraní športtesterov.

4. Komunikácia

Komunikácia s klientom podľa potreby – denne, raz týždenne, telefonicky, online, prípadne osobne.

5. Odborné poradenstvo

Odborné poradenstvo v jednotlivých cykloch prípravy.

6. Doplnkové tréningové aktivity

Základné poradenstvo týkajúce sa doplnkových tréningových aktivít (bežecká abeceda, posilňovanie, plyometria), rovnako ako regenerácie (masáže).

7. Výživa

Základné poradenstvo týkajúce sa doplnkov výživy a energetických produktov (v závislosti od tréningovej fázy, resp. počas pretekov)

8. Tréningové kempy

Možnosť zúčastniť sa tréningových kempov (1-2 x ročne).