Filozofia vedenia zverencov

Profesionálne rady s individuálnym prístupom s ohľadom na priority zverenca. Nastavenie tréningového programu so stanovením reálneho cieľa v reálnom časovom horizonte.
Preferujem, keď zverenec nielen automaticky vykonáva tréningy, pridržiava sa tréningového programu a stravuje sa podľa predloženého výživového plánu, ale mojím cieľom je, aby sa naučil počúvať hlas vlastného tela, spoznával vlastné pocity a aby sa vedel neskôr  nimi riadiť sám tak, aby pohyb a strava tvorili kontinuitu pri udržaní si dobrého zdravia a kondície.

Tréningové programy

Tréningové programy zamerané na rôzne športové disciplíny

Vstúpiť

Výživové poradenstvo

Poradenstvo v oblasti výživy počas tréningového procesu ako pred/počas pretekov.

Vstúpiť

Referencie

Profily zverencov

Vstúpiť